Giỏ Hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

Dịch Vụ Đề Xuất Cho Bạn

Lựa Chọn tên miền

 1. Nhận diện thương hiệu của bạn
 2. Hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm trang web của bạn
 3. Bảo vệ thương hiệu

Giá: 450.000 VNĐ

Thêm Vào Giỏ Hàng
 1. Nhận diện thương hiệu của bạn
 2. Hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm trang web của bạn
 3. Bảo vệ thương hiệu

Giá: 750.000 VNĐ

Thêm Vào Giỏ hàng
 1. Nhận diện thương hiệu của bạn
 2. Hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm trang web của bạn
 3. Bảo vệ thương hiệu

Giá: 370.000 VNĐ

Thêm Vào Giỏ Hàng
 1. Nhận diện thương hiệu của bạn
 2. Hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm trang web của bạn
 3. Bảo vệ thương hiệu

Giá: 462.000 VNĐ

Thêm Vào Giỏ Hàng

Lựa Chọn hosting cho bạn

 • Dung Lượng 10GB SSD
 • Băng Thông : Không Giới Hạn
 • Tên Miền: Không Giới Hạn
 • Cơ Sở Dữ Liệu : Không Giới Hạn
 • Chứng Chỉ SLL Miễn Phí
 • Lưu ý: Sản phẩm bán theo tháng, mua cả năm vui lòng thông báo khi chúng tôi liên hệ lại.

Giá: 100.000 VNĐ / 1 tháng

Thêm Vào Giỏ Hàng
 • Lưu Trữ Không Giới Hạn
 • Băng Thông : Không Giới Hạn
 • Tên Miền: Không Giới Hạn
 • Cơ Sở Dữ Liệu : Không Giới Hạn
 • Chứng Chỉ SLL Miễn Phí
 • Lưu ý: Sản phẩm bán theo tháng, mua cả năm vui lòng thông báo khi chúng tôi liên hệ lại.

Giá: 300.000 VNĐ / 1 Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Các Gói Quản Trị Website

 • Hỗ trợ update code website lên hosting giống demo
 • Tư vấn marketing và hướng dẫn tự quản trị website

Giá 300.000 VNĐ

Thêm Vào Giỏ Hàng
 • Hỗ trợ update code website lên hosting giống demo
 • Hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu 5 lần
 • Hỗ trợ tư vấn marketing và tự quản trị website

Giá: 500.000 VNĐ

Thêm Vào Giỏ hàng
 • Hỗ trợ update code website lên hosting giống demo
 • Hỗ trợ chỉnh sửa website theo yêu cầu 10 lần
 • Thêm mới chức năng cơ bản vào website theo ý muốn. 
 • Lưu ý: những chức năng phức tạp cần phải liên hệ với chúng tôi để có mức giá phù hợp hơn. 
 • Hỗ trợ tư vấn marketing, hướng dẫn tự quản lý website

Giá: 1.000.000 VNĐ

Thêm Vào Giỏ Hàng
 • Hỗ trợ update code website lên hosting giống demo
 • Hỗ trợ chỉnh sửa website theo yêu cầu không giới hạn
 • Thêm mới chức năng cơ bản vào website theo ý muốn. 
 • Lưu ý: những chức năng phức tạp cần phải liên hệ với chúng tôi để có mức giá phù hợp hơn. 
 • Hỗ trợ tư vấn marketing
 • Hỗ trợ đăng 20 sản phẩm, 10 bài viết
 • Hướng dẫn quản trị website và tự SEO website theo key thương hiệu

Giá 1.500.000 VNĐ

Thêm Vào Giỏ Hàng